AKTUALITY

Projekt Hladinka ve spolupráci s obcí Pátek umožňuje průběžně v online režimu sledovat parametry podzemní vody v obecním vrtu: 

Přihlašte se na seminář Podzemní voda učí, který se bude konat 9.9.2020 v Hotelu Golfi v Poděbradech a v areálu Hydrogeoparku. Těšíme se na Vás.

HG stanice zprostředkovává online přístup k měření parametrů podzemní vody a k datům naměřeným pomocí meteostanice v areálu:

Podzimní voda podzemní

HGP Pátek, 24.10.2019

Zveme vás na podzimní setkání v Hydrogeoparku Pátek, kde se dne 24. 10. 2019 od 14 do 16 hodin uskuteční poslední prohlídka lokality v letošním roce spojená s ukázkami monitoringu podzemní vody, inovativních i standardních sanačních technologií nebo zařízení pro záchyt polutantů ze srážkových vod. Součástí akce bude demonstrace vrtné techniky při testování unikátního senzoru pro měření provozních parametrů hlubinného jádrového vrtání.

13. bienální konference VODA 2019

Poděbrady, 18.-20.9.2019

Akce pořádaná CzWA (Asociace pro vodu ČR), zaměřená na problematiku vody v celé její komplexnosti (odpadní vody, specifické polutanty, dešťové vody, vodárenství a ochrana vody v přírodě). Součástí konference byla exkurze do HGP Pátek s ukázkou fungování stripovací věže, hospodaření se srážkovými vodami a online měřením dat o podzemní vodě a meteorologických údajů. 

Otevření  Hydrogeoparku Pátek

1.8.2019

U příležitosti oficiálního zahájení provozu Hydrogeoparku Pátek se konala malá terénní slavnost s občerstvením a ochutnávkou vín z místní vinotéky HARMONIA VINI. Návštěvníci byli seznámeni s historií a posláním HGP, kterým je monitoring a ochrana podzemní vody a hospodaření s vodami srážkovými.


Exkurze vysokých škol

7.6.2019

Exkurze byla uspořádaná pro studenty PřF UK, ČVUT a VŠB TU. Součástí exkurze byly praktické ukázky fungování některých zařízení v HGP Pátek.