PŘÍBĚH

HYDROGEOPARKU PÁTEK

Bývalá kontaminovaná lokalita, která svou existencí ohrožovala nejenom podzemní vody, ale i vody povrchové a nalézala se v blízkosti zdrojů minerálních vod, byla v uplynulých letech úspěšně podrobena sanačním pracím. Jejich výsledkem je současná situace, která vyhovuje náročným legislativním předpisům a sanačním limitům pro znečištění chlorovanými ethyleny. Během realizace projektu sanace bylo vytvořeno více než dvacet hydrogeologických objektů pro vzorkování, monitoring, ale i vlastní sanaci. Souběžně vznikl rozsáhlý a časosběrný soubor hydrogeologických, chemických a fyzikálních dat charakterizující proměnu lokality. Tyto předpoklady zavdaly vznik unikátní infrastruktury pro výzkum (Hydrogeopark Pátek, dále HGP), vývoj a inovace v oblasti environmentálního inženýrství, zejména s důrazem na péči o zdroje vod a hospodaření s nimi. Rozsáhlá síť hydrogeologických objektů byla doplněna o další, vhodně zvolené pro potřeby simulace konkrétních procesů, jejich kontrolu a monitoring. Na lokalitě byl instalován tzv. hydrogeologický radar, který v režimu on line poskytuje data o parametrech podzemní vody na lokalitě a zároveň je archivuje. Vedle toho je na podobném principu provozováno vlastní meteorologické měření, rovněž zpřístupněné v mobilní aplikaci a se zápisem dat do archivu. Nedílnou součástí HGP je zázemí pro přípravu vzorků, měřidel, jejich uskladnění disponující zdrojem elektrické energie, datového signálu a vody. HGP je možné obsluhovat kdykoliv a v pravidelném režimu zajištěním přítomnosti jeho obsluhy, vzorkařů apod.

Chcete se dozvědět více o geologii, hydrogeologii a mikrobiologii Hydrogeoparku? Stáhněte si informace zde: