Nabídka výzkumných, poradenských a vzdělávacích služeb

TERÉNNÍ HYDROGEOLOGICKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝZKUMNÉ PROJEKTY  

modifikovatelná soustava monitorovacích vrtů, on-line monitoring klíčových parametrů podzemní vody (pH, ORP, rozpuštěný kyslík, vodivost, teplota, hladina podzemní vody), pokročilé vzorkování podzemní vody, hydrodynamické zkoušky

TESTOVÁNÍ VRTNÉ, MĚŘÍCÍ, ČERPACÍ A VZORKOVACÍ TECHNIKY

experimentální vrtné práce, hydrodynamické zkoušky, vzorkování, on line monitoring, speciální zárubnice, těsnění mezikruží 

INTERPRETACE HYDROGEOLOGICKÝCH A GEOTECHNICKÝCH DAT

hydrodynamické zkoušky, vzorkování, geologická dokumentace, instalace měřících zařízení do hydrogeologického objektu, simulace dynamiky podzemní vody, sběr dat pro matematické modelování, on line monitoring, testování stopovacích činidel, demonstrace vrtných technologií

GEOMIKROBIOLOGICKÝ PRŮZKUM, INTERPRETACE MIKROBIOLOGICKÝCH A CHEMICKÝCH DAT V PODZEMNÍ VODĚ

pokročilé vzorkování podzemní vody - in situ odběrová soustava pro geochemii,  geomikrobiologii a hydrogeologii, kultivační testy, on line monitoring, sledování a ovlivňování vlastní bioremediace na zbytkovém znečištění, simulace anaerobních podmínek, měření koncentrace rozpuštěného vodíku in situ 

PODPORA PŘÍRODĚ BLÍZKÉHO HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI


vsakovací zkoušky pro stanovení koeficientu vsaku, srovnávací infiltrační testy, čištění prvního splachu, návrh, výpočty a konstrukce

Projekty realizované s českými a zahraničními partnery